Zapraszamy na nabożeństwo w każdą niedzielę o godzinie 11.00

Bliżej Boga


Ponieważ naszym wielkim marzeniem jest, aby każdy stał się przyjacielem Boga i z każdego dnia lepiej Go poznawał.

Najbliższe wydarzenia

  Bliżej Biblii


  Ponieważ wierzymy, że nikt nie może naprawdę poznać Boga nie znając księgi, przez którą On objawia się człowiekowi.

  Co Robimy?

  Grupy Domowe

  Młodzież

  Dzieci

  Służba Pomocy

  Służba Więzienna

  Uwielbienie

  Kawiarenka

  Biblioteka

  Bliżej Bliźnich


  Ponieważ tak samo jak dla Jezusa właśnie ty jesteś dla nas najważniejszy.

  Kazania

  Kazania z poprzednich lat