Lata 60 XIX w. – do Żyrardowa przyjeżdża 18-letni chrześcijanin Adam Sonnenberg, który w gorliwości opowiada sąsiadom i współpracownikom z fabryki o Jezusie Chrystusie.

Powstaje pierwsza grupa biblijna, której uczestnikami są:
· rzymskokatolicy i ewangelicy
· Polacy i Niemcy

Nadszedł czas prześladowań.
Prześladowcy próbowali nawet powiesić Sonnenberga, ale udało się go uratować. Członkowie grupy biblijnej byli zastraszani, a interwencję policji kończyły się aresztowaniami i konfiskatą książek i traktatów.

Pomimo prześladowań grupa stawała się coraz liczniejsza. Praca ewangelizacyjna nabierała tempa, a do Żyrardowa zaczęli przybywać kaznodzieje!
I tak 10 września 1868 roku odbył się pierwszy chrzest biblijny w Żyrardowie, w którym ochrzczonych zostało 29 osób!

01_pierwszychrzest

W ciągu 3 lat w Żyrardowie i okolicach ponad 100 osób uwierzyło ewangelii o Jezusie Chrystusie!
Niestety krewni oraz sąsiedzi jak również kościół Rzymskokatolicki szerzyli krzywdzące, fałszywe historie o baptystach.

Może właśnie dzięki tym prześladowaniom żyrardowscy chrześcijanie odznaczali się dużym zamiłowaniem do śpiewu.
Tu było centrum miłośników muzyki chrześcijańskiej.

02_spiew 03_spiew

W 1872 r. powstała szkoła niedziela dla dzieci.
Z kolei 1873 r. założono koło młodzieży.

04_dzieci 05_mlodziez

W 1875 r. zbór liczył już 156 osób!
Żyrardowscy baptyści postanowili ukonstytuować się w samodzielny zbór. Na uroczystym nabożeństwie 12 września 1875 r. oficjalnie przestaliśmy być placówką zboru w Kicinie.

Z powodu stale rosnącej liczby członków postanowiono zbudować murowany kościół co oznaczało duże koszty.
Bóg obficie pobłogosławił ten wysiłek, bo już 30 września 1894 roku mogło odbyć się otwarcie i poświęcenie nowej, przestronnej, kaplicy, w której znajdowało się ok. 300 miejsc siedzących.

I Wojna Światowa ciężko doświadczyła zbór. W wyniku poborów do wojska, wysiedleń itd. ani jedna osoba ze społeczności nie została w Żyrardowie. Z kaplicy w wyniku bombardowań i pożarów pozostały tylko 4 ściany.

Po wojnie ludzie wracali. Mimo panującej biedy, ofiarni wierni wraz z nowo wybranym pastorem Ludwikiem Hornem i pomocą z Ameryki odbudowano a nawet rozbudowano kaplicę.

Stan na 50 jubileusz zboru:

W dniu założenia zbór liczył – 156 chrześcijan.

Do tego doszło przez chrzest – 621 chrześcijan,

na podstawie świadectwa – 517 chrześcijan,

ponowne przyjęcie – 127 chrześcijan,

A w dzień jubileuszu – 206 chrześcijan.

Okres II Wojny Światowej to czas rozpadu zboru, większość członków zboru wyjechało za granicę, a budynek kościoła uległ zniszczeniu w 50%.

Od lat 50 do początku lat 70 zbór praktycznie nie funkcjonował samodzielnie, a wierni jeździli na nabożeństwa do Warszawy. Po kolejnych remontach kaplicy, w kościele zaczęli pojawiać się nowi ludzie zainteresowani poruszeniem wokół niego. I tak w roku 1984 postanowiono przekształcić się w samodzielny zbór.

W roku 1993 po ponad 2 letniej przyjaźni ze zborem Jarosław Tomczuk podejmuje pracę kaznodziei w Kościele.

07_tomczuk1

Jeszcze latem 1993 roku odbywają się półkolonie z językiem angielskim, podczas których dzieci i młodzież mogą usłyszeć Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Współpraca z wierzącymi ludźmi z Teksasu przeciąga się jeszcze na lata 1994 i 1995.

09_angielski

Lata 90 – chrzty na wyznanie wiary w wieku świadomym.

10_chrzest90 11_chrzest90

120-lecie zboru przyciągnęło wiele uwagi mieszkańców Żyrardowa.

12_rocznica120

Lata 1996 i 1997 to również okres intensywnej pracy misyjnej zboru.

· Ewangelizacje poprzez filmy w MDK

· Wieczory z ewangelią w kościele i na zewnątrz

· Koncerty muzyczne w kościele i w MDK

· Służba wśród młodzieży niepełnosprawnej.

13_ewangelia 14_ewangelia

Spektakl „Bramy nieba płomienie piekła”. Na nim nawrócił się nasz obecny pastor – Adam Grzywaczewski!

15_spektakl 16_spektakl

Pastor Jarosław Tomczuk po ofiarnej służbie dla Zboru i miasta Żyrardowa wyjeżdża w 1999 r. Od tego momentu aż do 2004 r. Zbór funkcjonuje bez pastora.
W tym okresie duży wkład w życie wspólnoty baptystycznej mają takie wyróżniające się postacie jak:

· Mariusz Socha

· Eugeniusz Leoniuk

· Jacek Kotarski

Mimo braku pastora, kościół baptystyczny nadal służył Bogu i ludziom.

2004 r. – Zbór powołuje na pastora Adama Grzywaczewskiego, który pochodzi z Żyrardowa. Obowiązki pastora pełni aż do dnia obecnego.

Aktualnie nasza wspólnota liczy: 77 członków i 35 sympatyków.

Pod opieką zboru jest prawie 50 dzieci i młodzieży, które są objęte nauczaniem w naszym Punkcje Katechetycznym.